Afbraakwerken minister Vandeput zijn allesbehalve een modernisering

De onderhandelingen over de zogezegde modernisering van het federaal openbaar ambt worden door minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput eenzijdig afgeblazen.

Lees het volledig persbericht hier.

website door GESELLE.be | inhoud copyright ACOD Overheidsdiensten