ACOD is bezorgd over de toestand in de gevangenissen

In de vijf jaar dat Koen Geens minister van Justitie was, is de toestand in de gevangenissen er zo op achteruit gegaan dat de ACOD zich zorgen maakt. We zien tal van overvolle gevangenissen, waar veel te weinig personeel en veel te weinig werkingsmiddelen zijn om een succesvol penitentiair beleid te kunnen voeren. Bovendien is ook duidelijk dat vele gebouwen en veiligheidsinstallaties enorm afgeleefd zijn.

Lees verder

De minister heeft geen orde naar het personeel

Stakingsaanzegging Civiele Bescherming

Recent stelde het personeel van de Civiele Bescherming minister De Crem voor om het uurrooster aan te passen zodat het personeel opleidingen kan volgen en de verplaatsingen kunnen beperkt worden. Helaas werd dit voorstel afgewezen zonder enige motivering. Zet minister De Crem zo de stiefmoederlijke behandeling van zijn voorganger Jan Jambon voort? Het gemeenschappelijk vakbondsfront neemt het niet dat de minister weigert te luisteren naar haar voorstellen en dient daarom een stakingsaanzegging in.

Lees verder

Luchthaveninspecteurs die instaan voor de veiligheid voortaan ongewapend

 

 

Brussels Airport Company

 

 

 

Luchthaveninspecteurs die instaan voor de veiligheid voortaan ongewapend 

 

De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGVL) van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft beslist dat de luchthaveninspecteurs Brussels Airport voortaan zonder wapens moeten beveiligen – dit terwijl het dreigingsniveau 3 op de luchthaven nog steeds van kracht is. Het ministerieel besluit dat deze inspecteurs toestaat een wapen te dragen wordt ingetrokken omdat hun opdrachten, waarbij wapendracht vereist is, zijn overgeheveld naar het nieuwe beveiligingskorps van de federale politie (DAB).

 

Lees verder

website door GESELLE.be | inhoud copyright ACOD Overheidsdiensten