Oordelen weldra interims over de vrijlating van terreurverdachten?

Het is niet ondenkbaar dat door de veranderingen die minister van Justitie Koen Geens wil doorvoeren in het statuut van het gevangenispersoneel weldra dossiers van zware criminelen, terreurverdachten of terroristen zullen worden beheerd door personeel dat op tijdelijke basis in een gevangenis werkt. Gezien het beleid van de regering Michel I zou het niet denkbeeldig zijn dat het om een uitzendkracht van bijvoorbeeld Adecco zou kunnen gaan.

Lees het volledig persbericht hier.

De penitentiaire beambten zijn de gevangenen van deze wet

De ACOD en ACV openbare diensten nemen nota van de betwistbare beslissing van de regering rond de minimale dienstverlening voor gevangenissen. Tijdens de ministerraad van 15 juni 2018 keurde de regering een wetsontwerp over de organisatie van de penitentiaire diensten en het statuut van het penitentiaire personeel in eerste lezing goed.

Lees het volledig persbericht hier.

Verdeel- en heerstechnieken bij de Civiele Bescherming

Sociaal overleg à la N-VA?

Naar aanleiding van de hervormingen van de Civiele Bescherming vond vorige week een informeel overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Hoewel we in gemeenschappelijk front om dat overleg vroegen, moesten wij toch vaststellen dat één vakbond werd uitgesloten. De ACOD, die toch heel wat personeelsleden vertegenwoordigt, was men ‘toevallig’ vergeten uit te nodigen.

Lees verder

Overleg met minister Geens brengt niets op!

Staking gevangeniswezen

Overleg met minister Geens brengt niets op!

Op het waarschijnlijk laatste overleg met minister Geens rond de stakingsaanzegging in het gevangeniswezen zijn de vakbonden opnieuw niets wijzer geworden. Meer nog, het ondertekende protocolakkoord van 30 mei 2016 (zie pagina 2) blijkt eigenlijk een document zonder waarde.

Zoals duidelijk vermeld, was er met de minister een  overeenkomst om het kader op te vullen tot 7075 FTE. Groot was dan ook onze verbazing dat ondanks het akkoord van de voltallige regering het kader maar kan worden opgevuld tot 6825 FTE. Hier is duidelijk sprake van woordbreuk. Ook de overige personeelscategorieën blijven in de kou staan en voor de bevorderingen moeten er nu plots extra middelen worden gezocht - terwijl ook deze problematiek in het ondertekende akkoord van 2016 staat.

De ACOD stelt dus vast dat de regering opnieuw haar akkoorden niet respecteert. Opmerkelijk is dat intussen de gesprekken rond de minimale dienstverlening – die onmogelijk los kan gezien worden van de pijnlijke personeelsproblematiek – intussen vrolijk verder gaan. Meer nog, minister Geens legt in de Kamer verklaringen af dat er zeer binnenkort een aangepaste wet komt. Misschien kunnen de regeringspartijen eerst eens werk maken van het uitvoeren van getekende akkoorden.

Voor ACOD is het zonneklaar: de geplande acties in het gevangeniswezen gaan door.

Contact: Gino Hoppe - algemeen secretaris ACOD AMiO - 0476 75 20 27
(in bijlage het persbericht met meer details over het ondertekende akkoord)

website door GESELLE.be | inhoud copyright ACOD Overheidsdiensten