Skip to main content
 

Spontane acties bij de Vlaamse Waterweg - het water staat het personeel aan de lippen

De aanhoudende besparingen bij de Vlaamse waterweg hebben de limiet ruimschoots overschreden. Het personeel kan dit niet langer bolwerken. Jaarlijks verlof wordt niet goedgekeurd, overuren stapelen zich op, bevorderingen laten op zich wachten, meer taken met steeds minder. Dit is niet langer vol te houden.

De dienstverlening kan niet langer gewaarborgd worden. Wanneer kwaliteit van de dienstverlening en zelfs de veiligheid van personeel en burger in het gedrang komen, neemt het personeel zijn verantwoordelijkheid. Dit kan niet langer. Acties zijn noodzakelijk. 
We roepen de directie – maar ook zeker de Vlaamse regering – op dringend maatregelen te nemen. Besparen heeft zijn grenzen.

Het ganse uitvoerend personeel van de Vlaamse Waterweg nemen reeds deel:

  • Alle scheepvaartbegeleiders,
  • Regie Mol
  • Onderhoudsploegen
  • Dijkwachters
  • Scheepsmeters.

Gelet op de spontane opvolging sluiten wij niet uit dat ook nog anderen zich zullen aansluiten.

Om 13u hebben de vakorganisaties een gesprek met gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts. Ondertussen kunnen de acties niet worden stopgezet.

Peroneelsvergadering "5-sporen" - 15 februari 2022

Een drietal maanden terug hielden we een eerste personeelsvergadering om de plannen van de Vlaamse regering en minister Somers om te "morrelen" aan het statuut van de Vlaamse personeelsleden toe te lichten.

Met deze nieuwe personeelsvergadering wordt een update gegeven. De opname met de voornaamste elementen kan u bekijken via deze link (naar de video op ons YouTube-kanaal): https://youtu.be/q0N6_m1D0w4.

Thuiswerkvergoeding personeel Vlaamse Overheid

Het Vlaams overheidspersoneel werkt nu al sinds maart 2020 grotendeels verplicht thuis of op afstand. Toch verzekeren ze elke dag een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking. De Vlaamse diensten en entiteiten proberen het personeel te ondersteunen, allen met hun eigen middelen en op hun eigen manier. Dit veroorzaakt ongelijkheden tussen het personeel op het vlak van ergonomie, welzijn, thuiswerkmateriaal, internet-vergoeding, … Sommigen ontvangen iets, anderen niets of onvoldoende.

Lees hier de flyer.

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!