Internationale dag tegen racisme en discriminatie

 Beste kameraden,
Het is zondag Internationale Dag tegen racisme en discriminatie. 
Ook onze sector ACOD Overheidsdiensten zal blijven strijden tegen racisme en discriminatie zowel in de Vlaamse en federale overheidsdiensten als wereldwijd. 
Er zijn in verschillende steden, coronaproof, acties op zondag 21/3. 
Informatie is te vinden op de social media. 
Samen sterk tegen racisme en discriminatie!

Namens het secretariaat,

Gino, Chris, Jan, Tony, Yves

2021 03 18 Interntionale dag tegen discriminatie

 

 

FEDERALE ZORGPREMIE IS LEUK EXTRAATJE MAAR GEEN OPLOSSING

 

a8f8b860-6e5e-494b-b680-ddd42ea6ab88.png

BBTKABVVACOD

 

Federale zorgpremie is leuk extraatje maar geen oplossing


Een eenmalige federale zorgpremie van € 300 is misschien leuk maar niet meer dan een zeer kleine stap. De sector heeft nood aan structurele maatregelen en duurzame oplossingen. De BBTK en ACOD voeren hier al jaren actie voor. De lonen van het personeel in de zorg liggen 20% lager dan het gemiddelde Belgische loon. De BBTK en ACOD willen eerder structureel betere lonen die op hun beurt bijdragen aan de sociale zekerheid. Een premie om op café te gaan zal de situatie van het personeel niet verbeteren.
 
Regionalisering leidt tot discriminatie
Uiteraard is deze consumptiepremie beter dan niets. Maar het is niet wat de BBTK of het ACOD gevraagd hebben, namelijk een herwaardering van de sector en het zorgberoep.

Eergisteren is hetzelfde voorstel bovendien weggestemd op Vlaams niveau. Dat wil dus zeggen dat enkel het federaal zorgpersoneel (voornamelijk de ziekenhuizen) hier recht op heeft. Wat met de 127.000 werknemers van de woonzorgcentra of de thuiszorg? Ook zij zijn hard getroffen door de coronacrisis en ook zij vragen al jaren om betere loon – en arbeidsvoorwaarden. Applaudisseerden we ook niet voor hen? Zijn we al vergeten hoe hard zij hebben moeten werken zonder de nodige beschermingsmiddelen omdat de Vlaamse minister tekort schoot?

Extraatjes zoals een consumptiepremie uitdelen aan bepaalde werknemers en niet aan anderen is ronduit discriminerend. Het zorgpersoneel van de geregionaliseerde sectoren is even waardevol als het personeel van de federale sectoren. Het is dankzij beiden dat we deze crisis zijn doorgekomen. Deze premie bewijst nogmaals de absurditeit van de regionalisering van de gezondheidszorg.

Sinds de actieweek van de BBTK voor een Zorgpact waarin we pleiten voor meer handen op de werkvloer, beter loon– en arbeidsvoorwaarden en meer vorming en opleiding, zijn de gesprekken met de federale regering op gang gekomen en is er de wil om snel richting een sociaal akkoord te gaan. Met de Vlaamse regering verloopt dit moeizaam. De gesprekken zijn, ondanks aandringen van de vakbonden, nog steeds niet opgestart.

Zo stelt federaal secretaris van de BBTK Johan Van Eeghem: “Niemand heeft baat bij een verdere regionalisering. Integendeel: een herfederalisering is aan de orde. Op federaal niveau worden er tenminste stappen gezet om de zorg te herwaarderen. Ook al gaat het om een minieme stap zoals een coronapremie. Al het zorgpersoneel verdient beter.”.

b467477f-493a-490d-a9f4-972d304d9d02.png

 

BERICHTEN VAN HET FRONT - April 2020

Kameraden,

De maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie maken het onmogelijk om onze regelmatige vergaderingen te houden, zoals we dat gewend zijn. Ook kunnen we bij problemen op de werkvloer niet zomaar te rade gaan bij andere kameraden. Het is waar: er bestaan oplossingen voor dit soort kwesties. Zoals online-meetings of gesprekken via Skype of soortgelijke software. Alleen is dat niet voor iedereen weggelegd. Om daar een klein beetje aan te verhelpen, is deze nieuwsbrief opgezet. Bedoeling is om jullie onder andere mee te geven waar de vrijgestelden zoal mee bezig zijn en/of waarmee ze geconfronteerd worden. Zo hebben jullie niet alleen een inzicht in onze bezigheden. Je kunt er tegelijk hopelijk ook wat van opsteken, voor het geval je soortgelijke vragen en/of moeilijkheden zou tegenkomen. Tegelijk kunnen zo ook meer algemene bedenkingen worden meegegeven. Uiteraard kunnen jullie zelf ook feedback en informatie doorgeven. Graag zelfs! Stuur je berichten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hou je ondertussen taai, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en je naasten!

Kameraadschappelijk, Het team van ACOD Financiën

Lees verder

Bericht van Chris Moortgat - Jan Van Wesemael

Beste militant-vakbondsafgevaardigde, beste leden,

Tijdens deze vreselijke corona-crisis tonen de openbare diensten dat ze de spil zijn van onze samenleving. De openbare diensten zijn de kern van onze samenleving, zij garanderen de diensten aan de bevolking.
De openbare diensten en overheidsdiensten staan in de vuurlinie (viruslinie) voor de bevolking. Zij verlenen essentiële diensten aan ons allen: zorg, verzorging, politie, brandweer, cipiers, bussen, trams, metro, treinen, administratieve bijstand, bruggen, sluizen, boswachters, wegenwerken, jeugdbijstand, opleidingen, werkzoekendenbegeleiding, leerkrachten, kinderopvang, poetspersoneel, enz...


Op het personeel van de openbare diensten kan je altijd rekenen. Toch hebben de verschillende rechtse regeringen fors bespaard op de dienstverlening en het personeel. Deze viruscrisis toont aan dat investeren in de openbare diensten zeer belangrijk is voor ons allen.


Als ACOD (overheidsdiensten) verdedigen wij sinds 75 jaar de openbare diensten. Dit zullen we blijven doen, in het belang van het personeel en de bevolking, in het belang van ons allen.
Sterke openbare diensten zijn een must!
Dank en respect voor het overheidspersoneel!

Met vakbondsgroeten,
Chris Moortgat - Jan Van Wesemael
Algemeen secretarissen
ACOD-overheidsdiensten 

website door GESELLE.be | inhoud copyright ACOD Overheidsdiensten