Skip to main content

Raad van Beroep

De raad van beroep buigt zich over het beroep ingediend door personeelsleden die niet tevreden zijn over hun evaluatie of de tuchtuitspraak van het directiecomit├ę.

De raad van beroep is paritair samengesteld, wat betekent dat er evenveel leden in zetelen namens de overheid als namens de syndicale organisaties.

De raad van beroep formuleert een advies, dat al dan niet gevolgd wordt door de bevoegde minister. Dit advies kan zijn de uitgesproken tuchtstraf of beoordeling binnen de stage, te bevestigen OF een gunstiger straf of beoordeling toe te kennen. De raad van beroep spreekt zich eveneens uit over het beroep dat een personeelslid aantekent tegen de schorsing in het belang van de dienst.

Ook hier geldt dat de acod voorziet in juridische ondersteuning en dat je zo snel mogelijk je afgevaardigde op de hoogte moet brengen.

Beroep

Ben je in extremis nog steeds niet tevreden over de uitspraak gemaakt door de raad van beroep en je kan aantonen dat er fouten begaan zijn in de procedure, dan kan de juridische dienst van de acod op basis van deze procedurefouten naar de Raad van State trekken.
In geval er geen procedurefouten gemaakt werden, zal de juridische dienst van de acod negatief adviseren voor een beroep bij de Raad van State aangezien deze zich enkel uitspreekt over gevoerde procedure en niet over de inhoud van de procedure.