Skip to main content

Vertrouwenspersoon


De taak van de vertrouwenspersonen is het ondersteunen van de preventieadviseur in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn, en helpt hen met het zoeken naar oplossingen.

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen, vooral in ondernemingen waar de preventieadviseur behoort tot de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Op die manier kunnen werknemers die menen het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk rechtstreeks worden opgevangen door een persoon bij wie ze gehoor vinden.

Het is niet verplicht, maar het valt wel aan te raden dat de vertrouwenspersoon deel uitmaakt van het personeel van de onderneming of instelling.

De werkgever heeft er alle belang bij de aangestelde vertrouwenspersoon een aangepaste vorming te laten volgen.

Meer informatie

Bijkomende inlichtingen

Nog meer vragen?

Blijf er niet mee zitten, het ACOD is er voor jou!