Skip to main content

Personeel van gevangenissen is geen boksbal en wil een zerotolerantie aangaande agressie!

Het nieuwe jaar is amper van start of er vallen al meerdere gevallen van zware agressie met arbeidsongeschiktheid te betreuren.

De samenhang met de hoge overbevolking valt niet te ontkennen net zomin als de aanwezigheid van ontoerekeningsvatbaar verklaarde criminelen in de penitentiaire inrichtingen. Feit is dat sinds het begin van het jaar in verschillende penitentiaire inrichtingen het personeel niet enkel het slachtoffer is van een falend beleid wat betreft het terugdringen van de overbevolking … het is ook letterlijk slachtoffer van (een toenemende mate van) de agressie die eruit voortkomt.

Lees het volledige artikel hier.

Dringende oproep tot aanpak van overbevolking in de gevangenis van Brugge

De gevangenis van Brugge wordt geconfronteerd met een ernstige overbevolking, waardoor gedetineerden momenteel leven in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met sardines in een blik. Deze onhoudbare situatie heeft ook geleid tot een onaanvaardbaar hoge werkdruk voor het personeel, het zorgt voor logistieke problemen en heeft hygiëneproblemen onder de gevangenispopulatie veroorzaakt. Ondanks herhaalde verzoeken aan de beleidsinstanties in Brussel voor een passende oplossing, zijn er tot op heden geen concrete stappen ondernomen. Deze nijpende situatie wordt verder verergerd door recente wetswijzigingen met betrekking tot de uitvoering van korte straffen en de afschaffing van gunstmaatregelen voor vroegtijdige vrijlating op het einde van de straf.

Lees het volldige bericht hier.