Skip to main content
 

Regeling voor het corona-ouderschapsverlof

In opvolging van de bespreking op 11/5 en 25/5 in het Sectorcomité XVIII en na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering op 29/5 de regeling voor het corona-ouderschapsverlof in het VPS definitief goedgekeurd.

De regeling werd nog beperkt aangepast mbt de volgende 3 punten, waarvan het 1ste  punt een expliciete vraag was van de vakorganisaties tijdens de onderhandelingen over dit BVR:

  1. Naast ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties en deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap is het nu ook mogelijk om (mits akkoord van de lijnmanager) een lopend medisch bijstandsverlof, palliatief verlof of zorgkrediet om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.  Als de lijnmanager hiermee instemt en het arbeidsregime hetzelfde blijft, is het bovendien mogelijk om deze verloven met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.
  2. Het verlof dat een personeelslid omzette naar corona-ouderschapsverlof kan het personeelslid op een later moment opnemen.  Dit is ook mogelijk als het resterende gedeelte minder bedraagt dan de minima voorzien in het VPS
  3. Afstemming op de definitieve federalen regelgeving rond corona-ouderschapsverlof voor de termen 'pleegkind' en 'gehandicapt kind'

Meer informatie over het corona-ouderschapsverlof in zijn geheel is te raadplegen onder de volgende link

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/coronavirus-informatie-personeel/corona-ouderschapsverlof

 

BERICHTEN VAN HET FRONT - April 2020

Kameraden,

De maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie maken het onmogelijk om onze regelmatige vergaderingen te houden, zoals we dat gewend zijn. Ook kunnen we bij problemen op de werkvloer niet zomaar te rade gaan bij andere kameraden. Het is waar: er bestaan oplossingen voor dit soort kwesties. Zoals online-meetings of gesprekken via Skype of soortgelijke software. Alleen is dat niet voor iedereen weggelegd. Om daar een klein beetje aan te verhelpen, is deze nieuwsbrief opgezet. Bedoeling is om jullie onder andere mee te geven waar de vrijgestelden zoal mee bezig zijn en/of waarmee ze geconfronteerd worden. Zo hebben jullie niet alleen een inzicht in onze bezigheden. Je kunt er tegelijk hopelijk ook wat van opsteken, voor het geval je soortgelijke vragen en/of moeilijkheden zou tegenkomen. Tegelijk kunnen zo ook meer algemene bedenkingen worden meegegeven. Uiteraard kunnen jullie zelf ook feedback en informatie doorgeven. Graag zelfs! Stuur je berichten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hou je ondertussen taai, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en je naasten!

Kameraadschappelijk, Het team van ACOD Financiën

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!