Skip to main content
 

INFO-Flash maart 2023

Lees hier de INFO-Flash van 15 maart 2023.

In deze editie gaan we dieper in op:
-  de uitvoering van onze sectorale cao voor het vlaams overheidspersoneel
-  de stand van zaken onderhandelingen 5-sporen
-  de actieweek van de openbare diensten

 

Voorbereiding examen penitentiair bewakingsassistent

Met enige regelmaat organiseert Selor (www.selor.be) aanwervingsexamens voor de functie van penitentiair bewakingsassistent. Als ACOD willen wij iedereen die houder is van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of die reeds een instapkaart (module 0) behaald heeft, de mogelijkheid bieden om zich degelijk voor te bereiden.

Lees hier de volledige tekst.

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!