Skip to main content

Penitentiair administratief assistenten voor de FOD Justitie met Rosetta-contract

De FOD Justitie zoekt 11 penitentiair administratieve assistenten voor haar directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen (3 voor Antwerpen, 1 voor Beveren, 2 voor PC Brugge, 2 voor Gent, 1 voor Leuven-Centraal, 1 voor Leuven-Hulp en 1 voor Wortel).

De missie van DG EPI is het waarborgen van een rechtsconforme, veilige, humane en geïndividualiseerde uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen met het oog op een optimale re-integratie van de gedetineerde in de maatschappij.

 

Als penitentiair administratief assistent kan je toegewezen worden aan 1 van de volgende afdelingen/diensten:

 • De griffie: de griffie is verantwoordelijk voor het beheer van de detentiedossiers van de gedetineerden van de inrichting.

 • De dienst Personeel en Organisatie (Dienst P&O): de personeelsdienst beheert de dossiers van het personeel van de penitentiaire inrichting.

 • De dienst boekhouding: de boekhoudkundige dienst beheert het budget en ziet toe op de uitvoering van de betalingen van de inrichting om de begunstigden van de nodige middelen te voorzien.

Binnen deze diensten voer je een veelheid van/aan administratieve en uitvoerende taken uit ter ondersteuning van een persoon of een dienst:

 • Je verzamelt de informatie en/of documenten die nodig zijn voor de behandeling van je dossiers.

 • De analyseert, interpreteert en verifieert gegevens.

 • Je past de wet –en regelgeving toe in je dossiers.

 • Je verzekert de opvolging van de dossiers.

 • Je gebruikt de diverse informaticasoftware van toepassing binnen de dienst.

 • Als contactpersoon informeer je de personeelsleden, de gedetineerden en/of de externe partners.

Profiel

 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid , komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 • Je geeft in je werk steeds het beste van jezelf, je streeft naar (het behalen van) de hoogst mogelijke kwaliteit en je bent volhardend, zelfs in geval van tegenkanting/oppositie.

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je geeft hen een persoonlijke service en je onderhoudt constructieve contacten.

 • Je beschikt minimum over een diploma van hoger secundair onderwijs of een ander gelijkwaardig diploma.

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur in het kader van een startbaanovereenkomst (Rosetta: minder dan 26 jaar) van minstens 6 maanden, eventueel verlengbaar.
 • Wedde: 25.546,12 € (bruto jaarlijks geïndexeerd) + premie 1 R (25 euro) et RA (669,31 €)

Selectieprocedure

Stuur uw cv naar de inrichting van uw voorkeur voor 30 november 2017 via volgend e-mailadres:

Na het onderzoeken van uw kandidatuur, zal u worden uitgenodigd voor een mondeling interview. Tijdens dit interview zullen uw motivatie en de vereiste competenties worden geëvalueerd.In de gevangenissen hebben administratieve personeelsleden een hoger loon vanwege de specifieke context waarin zij werken.