Skip to main content

Ecocheques voor alle personeelsleden

Als vakbond onderhandelen we al een hele tijd rond ons sectoraal akkoord-cao 2020-2022 voor het Vlaams overheidspersoneel. De Vlaamse regering heeft deze onderhandeling een tijdlang op de lange baan geschoven.
We willen geen cao-geld kwijtspelen en hebben afgedwongen dat er dit jaar nog een realisatie is van het éénmalig budget.
De keuze is gevallen op een ecocheque met een waarde van 250€!

Een ecocheque is een extralegaal voordeel waarmee een ruim aantal ecologische producten en diensten aangekocht kunnen worden. De ecocheques worden toegekend op naam, zijn niet omruilbaar naar geld en zijn 2 jaar geldig.
Het bedrag zal in december nog op jullie Edenred-kaart gestort worden.
Kunnen niet genieten van het voordeel van deze ecocheque: jobstudenten, Buitenlandpersoneel van lokaal recht, AOP Sport Vlaanderen en Occasionele lesgevers VDAB evenals personeelsleden die op 30/11/22 genoten van één van volgende verlofstelsel: 1 jaar onbetaald verlof opnemen, 1 jaar gestandaardiseerd gunstverlof.

Onder voorbehoud van een akkoord met Vlaamse regering rond het sectoraal akkoord kan er in 2023 nog een ecocheque volgen van 250€.
We zitten momenteel in de eindfase van de onderhandeling sectoraal akkoord met nog andere maatregelen voor het personeel.