Skip to main content

Stakingsaanzegging voor onbepaalde duur

Lees hier de stakingsaanzegging voor onbepaalde duur voor de sectoren Lokale en Regionale Overheden en de Diensten van de Vlaamse overheid met betrekking tot de vertrouwensbreuk tussen minister Somers/de Vlaamse regering en de vakorganisaties.

Lees hier het schrijven van 31 januari 2022.

Lees hier het schrijven van 10 februari 2022.

 

Personeelsvergaderingen ACOD-VSOA

Er gaan op volgende dagen personeelsvergaderingen door:

- maandag 14 maart - 10 uur- Conscience Brussel
- donderdag 17 maart - 10 uur - VAC Gent

Lees hier de uitnodiging.

Spontane acties bij de Vlaamse Waterweg - het water staat het personeel aan de lippen

De aanhoudende besparingen bij de Vlaamse waterweg hebben de limiet ruimschoots overschreden. Het personeel kan dit niet langer bolwerken. Jaarlijks verlof wordt niet goedgekeurd, overuren stapelen zich op, bevorderingen laten op zich wachten, meer taken met steeds minder. Dit is niet langer vol te houden.

De dienstverlening kan niet langer gewaarborgd worden. Wanneer kwaliteit van de dienstverlening en zelfs de veiligheid van personeel en burger in het gedrang komen, neemt het personeel zijn verantwoordelijkheid. Dit kan niet langer. Acties zijn noodzakelijk. 
We roepen de directie – maar ook zeker de Vlaamse regering – op dringend maatregelen te nemen. Besparen heeft zijn grenzen.

Het ganse uitvoerend personeel van de Vlaamse Waterweg nemen reeds deel:

  • Alle scheepvaartbegeleiders,
  • Regie Mol
  • Onderhoudsploegen
  • Dijkwachters
  • Scheepsmeters.

Gelet op de spontane opvolging sluiten wij niet uit dat ook nog anderen zich zullen aansluiten.

Om 13u hebben de vakorganisaties een gesprek met gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts. Ondertussen kunnen de acties niet worden stopgezet.

Peroneelsvergadering "5-sporen" - 15 februari 2022

Een drietal maanden terug hielden we een eerste personeelsvergadering om de plannen van de Vlaamse regering en minister Somers om te "morrelen" aan het statuut van de Vlaamse personeelsleden toe te lichten.

Met deze nieuwe personeelsvergadering wordt een update gegeven. De opname met de voornaamste elementen kan u bekijken via deze link (naar de video op ons YouTube-kanaal): https://youtu.be/q0N6_m1D0w4.