Skip to main content

Thuiswerkvergoeding personeel Vlaamse Overheid

Het Vlaams overheidspersoneel werkt nu al sinds maart 2020 grotendeels verplicht thuis of op afstand. Toch verzekeren ze elke dag een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking. De Vlaamse diensten en entiteiten proberen het personeel te ondersteunen, allen met hun eigen middelen en op hun eigen manier. Dit veroorzaakt ongelijkheden tussen het personeel op het vlak van ergonomie, welzijn, thuiswerkmateriaal, internet-vergoeding, … Sommigen ontvangen iets, anderen niets of onvoldoende.

Lees hier de flyer.

Personeelsvergadering "5 sporen" van de Vlaamse regering

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een drastische aanpassing van het personeelsstatuut van de Vlaamse werknemer (ambtenaar en contractueel).

In een poging de statuten één te maken, gebruikt de Vlaamse Regering echter niet het nog altijd kwaliteitsvolle statuut van de vastbenoemde ambtenaar als uitgangspunt, maar downsizen ze naar de contractuele tewerkstelling als basis. Je zou anders verwachten van een zorgzame Vlaamse overheid.
Daarmee staan ze lijnrecht tegenover onze visie waarbij wij zoveel mogelijk de vaste benoeming willen en contractuele tewerkstelling uitzonderlijk is. 

Op 24 november ’21 hielden ACOD en VSOA een gezamenlijke personeelsvergadering om de Vlaamse werknemer in te lichten van deze plannen.
Gezien de COVID-risico’s dienden we de geplande fysieke vergaderingen noodgedwongen afgelast. We hebben deze vervangen door een webinar.

Hierbij vinden jullie de link naar de webinar op onze You tube pagina ACOD – Vlaamse overheidsdiensten: https://www.youtube.com/watch?v=4TUwMbe32nk&t=4s

Lees hier de slides van de presentatie van 24 november 2021.
Lees hier een document FAQ’s naar aanleiding van vragen die gesteld werden tijdens de vergadering.

Jan, Chris, Sylvia, Eddy, Geert
ACOD Overheidsdiensten